Products

 

Leno Gauze Fabric for SOFRA Tulle Gauze Dressing (FICIDIN INTERTULLE)

 

Leno Gauze Fabric for POP Bandage (Plaster of Paris Bandage) GYPSONA Bandage

 

Sopra Tulle (Framycetin Sulphate Gauze Dressing B.P 1% w/w)

 

Fusid Gauze Tulle Dressing (Sodium Fusidate Gauze Dressing B.P 2% w/w)